Müller Rolf

1974-ben született Kaposváron. 2007-ben védte meg doktori disszertációját. 1998 óta a Történeti Hivatal, majd az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója. 2017-től az intézmény fotógyűjteményi referense, 2020-tól Történeti Osztályának osztályvezetője. 2015 óta a Pázmány Péter Katolikus egyetem külsős oktatója. Kutatási területe az 1945–1990 közötti magyar történelem, azon belül is szakmai érdeklődése kiterjed az 1945 és 1990 közötti politikai rendőrség fotóhasználatára, illetve a fényképek és az emlékezet kapcsolatára. Több, 1956-os tematikájú fotókiállítás szervezője. A Jaffa Kiadó Modern Magyar Történelem című könyvsorozatának sorozatszerkesztője, a Múlt-kor című történelmi magazin felelős szerkesztője. 2018 óta a MAFOT tagja.

 

Publikációs listája a Magyar Tudományos Művek Tárában:

https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/

 

Fotográfiával kapcsolatos fontosabb publikációi:

A megtorlás fényképei. In ÁVH – Politika – 1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956. Szerkesztette: Okváth Imre. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2007, 193–221.

Titkok – képek – nyolcvanas évek/The Secret Pictures of the Eighties. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó, 2011.  

 A fotótechnika alkalmazása a politikai rendőrségen (Szervezettörténeti vázlat) In Titkos történetek. Válogatás a Betekintő folyóirat első öt évfolyamából. Szerkesztette: Cseh Gergő Bendegúz, Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf, Takács Tibor. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ‒ L’Harmattan Kiadó, 2013, 83‒98.

A helyszíntől az emlékhelyig. A politikai rendőrség képeinek jelentésrétegei és használata. In Az ügynök arcai. Mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés. Szerkesztette: Horváth Sándor. Budapest, Libri Kiadó, 2014, 271‒293.

A harc helyszíne ‒ a bűn színhelye. Egy 1956-os fénykép emlékezetei. Kommentár, 2014. 4. 5‒20.

Kószáló a forradalmi térben. Látvány, fénykép és emlékezet. In 1956: erőszak és emlékezet. Tanulmányok. Szerkesztette: Müller Rolf ‒ Takács Tibor ‒ Tulipán Éva. Budapest, Jaffa Kiadó, 2017, 47‒77.

Tettesek, áldozatok, szereplők. Állambiztonsági és történeti fényképgyűjtemény. In Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerkesztette: Apor Péter, Bódi Lóránt, Horváth Sándor, Huhák Heléna, Scheibner Tamás.  Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018, 321‒330.