Zoltán Fejős: Testimony and role play
Portraits of Ármin Vámbéry, 1864–1865

[angol nyelvű]

The oeuvre of the Hungarian (Jewish) Orientalist, Ármin (Arminius) Vámbéry, its academic legacy and impact, and the author’s contribution to public life and politics are extensively covered by a vast array of academic literature and popular media. His figure has become part of the collective image of 19th-century national scholarship, and the novelistic features of the scholar and public figure have repeatedly drawn attention to his person and his impressively rich oeuvre. Nonetheless, not even the latest wave of Vámbéry research has yet expanded to systematically collect, organise and critically investigate the diverse visual representations of the “great Hungarian traveller to the East.”

Fejős Zoltán: Schüszler Alajos, az 1928-as Kossuth-szoborállítás fő marsallja és dokumentátora

[tanulmány]

Az idén volt kilencven éve, hogy New Yorkban a Riverside Drive-on felavatták Kossuth Lajos szobrát. Az ünnepség az amerikai magyar közösségek széleskörű – bár korántsem teljes – összefogásával zajlott le. „Tömérdek kép is készült akkoriban az eseményekről, de szebb és teljesebb gyüjteményét a new yorki események képeinek és a lapkivágásoknak sehol sem láttam, mint Schüszler Alajos épitészmérnöknél” (Vasváry Ödön).

Mafot-könyvek, 1
Bogdán Melinda: Tabló
Egy képfajta használatának vizuális antropológiai vizsgálata

[tanulmány]

A hajdani érettségi arcképek nem csak a ballagó diákok számára készültek. Mielőtt emlékként kikerültek az iskolai folyosók falára, igazi megmérettetésük, az utcai kirakatokban történt. Bár e szokás ma is él, most már elsősorban a kibertér tölti be ezt a szerepet – legtöbbször maga az iskola teszi fel honlapjára.

A digitális fotófeldolgozás néhány alapszabálya

[kézikönyv]

Részlet a Fényképgyűjtemények állományvédelme című kiadványból

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Peternák Miklós: Fénykép térkép világkép (első rész)

[tanulmány]

A 19. századi magyarországi műtermi fotográfia új képe különösen az online elérhetővé vált források alapján

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Farkas Zsuzsa: Hazánk jelesei album, 1886

[tanulmány]

Az 1885-ös országos kiállítás kapcsán Klösz György kezdeményezte arcképalbum története

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Bata Tímea: A Vasárnapi Ujságba szánva
Nagy Miklós hagyatékának fényképei a Néprajzi Múzeumban

[tanulmány]

Nagy Miklós (1840–1907) író, újságíró 1867 és 1905 között volt a Vasárnapi Ujság szerkesztője, mindemellett értékes könyv, irat- és fénykép-gyűjteményt hagyott hátra. Jelen tanulmány a hatalmas hagyatékból a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményébe kerültek bemutatására törekszeik.

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Albertini Béla: Pécsi József Münchenben

[tanulmány]

A hazai szakmai közvéleményben egyetértés uralkodik abban, hogy Pécsi József (1889–1956) a 20. század egyik  legjelentosebb magyar fotográfusa, európai kitekintésben pedig a legsikeresebb itthon maradt alkotó. A hazai szakirodalomban több tévedés, mítosz él Pécsi müncheni tanulmányait, annak eredményeit illetően. Indokolt ezért a müncheni képzést megvizsgálni, mert az életmű ennek nyomán mélyebben elemezhetővé, érthetővé válik.

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Peternák Anna: Egy szobrászműhely hétköznapjai
Strobl Alajosné sztereofelvételein

[tanulmány]

Strobl Alajos felesége, az amatőr fotográfus Kratochwill Alojzia 1903 és 1927 között nagy mennyiségű sztereofényképet készített Strobl Alajos műveiről, a család hétköznapjairól, utazásairól, a szobrászműhelyben zajló műtermi munkáról. A gyűjtemény több szempontból is különleges; egyrészt amatőr fotók alkotják, amelyek nem kereskedelmi céllal készültek, hanem hangsúlyosan magánjellegűek. Másrészt a fényképeken keresztül a magyar művészettörténet szempontjából is jelentős életmű részletei tárulnak fel előttünk.

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Baji Etelka: Hungarika-kutatás a Történeti Fényképtárban

[tanulmány]

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában a 2000-es évek elején fogalmazódott meg bennünk először, hogy szeretnénk tudni arról valamit, milyen magyar vonatkozású fényképeket – „fotóhungarika” anyagot – őriznek szerte a nagyvilágban, más országok nagy archívumaiban. Munkánk, a fotóhungarika-kutatás azért jelent segítséget a hazai kutatók számára, mert nem minden külföldi gyűjtemény anyaga kutatható még interneten, így a mi feldolgozásunk által itthon is elérhetővé válnak olyan fényképek adatai, amelyekért egyébként az őrzés helyére kellene utazni.

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Fisli Éva: Szépséges, furcsa tárgy
Újabb magyar ősfénykép a nagyvilágból

[tanulmány]

Egy Magyarországon készült szabadtéri, ismeretlen alkotójú dagerrotípia a Francia Fotográfiai Társaság gyűjteményéből

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Szegedy-Maszák Zsuzsanna: Photography and Other Media in the Nineteenth Century

[tanulmány]

A kötet valamennyi tanulmánya a fényképészetet tárgyalja, tágabb kontextusban: a már elfogadott és bejáratott irodalmi, sokszorosított grafika és festészet vonatkozási pontjain kívül a 19. századi fényképészetet más médiumok, például a vasút-, a posta- és a telegráfhálózat stb. kapcsolatrendszerében vizsgálják a szerzők. Ugyanakkor a „más” médiumok kitételt a szerkesztők provokációnak szánták, kifejezvén ezzel, hogy nemcsak a fényképészetet, de az összehasonlítás tárgyául szolgáló más médiumokat sem előnyös lehatárolható, autonóm módon kezelni.

Fényképvédelem

[kézikönyv]

A Magyarországon rendelkezésre álló szűkös források miatt távoli terv, hogy minden gyűjteményt magasan képzett szakemberek felügyeljenek. Ezért fontos, hogy bárki, aki fotóműtárgyakkal foglalkozik, tisztában legyen azok technikájával és a rájuk  vonatkozó, alapvető műtárgyvédelmi teendőkkel. – Letölthető állományvédelmi kézikönyv

Fotótörténeti bibliográfia 1.
Vidéki közgyűjtemények

[adatbázis]

Letölthető a vidéki közgyűjtemények fotótörténeti publikációinak adattára

Fotótörténeti bibliográfia 2.
Budapesti közgyűjtemények

[adatbázis]

Letölthető a budapesti közgyűjtemények fotótörténeti publikációinak adattára

Fotótörténeti bibliográfia 3.
Erdélyi közgyűjtemények

[adatbázis]

Letölthető az erdélyi közgyűjtemények fotótörténeti publikációinak adattára

Fényképészek és műtermek adattára

[adatbázis]

Elérhető online Szakács Margit Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon című könyvének adattára