Zoltán Fejős: Testimony and role play
Portraits of Ármin Vámbéry, 1864–1865

[angol nyelvű]

The oeuvre of the Hungarian (Jewish) Orientalist, Ármin (Arminius) Vámbéry, its academic legacy and impact, and the author’s contribution to public life and politics are extensively covered by a vast array of academic literature and popular media. His figure has become part of the collective image of 19th-century national scholarship, and the novelistic features of the scholar and public figure have repeatedly drawn attention to his person and his impressively rich oeuvre. Nonetheless, not even the latest wave of Vámbéry research has yet expanded to systematically collect, organise and critically investigate the diverse visual representations of the “great Hungarian traveller to the East.”

Fejős Zoltán: Schüszler Alajos, az 1928-as Kossuth-szoborállítás fő marsallja és dokumentátora

[tanulmány]

Az idén volt kilencven éve, hogy New Yorkban a Riverside Drive-on felavatták Kossuth Lajos szobrát. Az ünnepség az amerikai magyar közösségek széleskörű – bár korántsem teljes – összefogásával zajlott le. „Tömérdek kép is készült akkoriban az eseményekről, de szebb és teljesebb gyüjteményét a new yorki események képeinek és a lapkivágásoknak sehol sem láttam, mint Schüszler Alajos épitészmérnöknél” (Vasváry Ödön). Alajos Schüszler, documentator of the 1928 Kossuth statue unveiling in New York

Mafot-könyvek, 1
Bogdán Melinda: Tabló
Egy képfajta használatának vizuális antropológiai vizsgálata

[tanulmány]

A hajdani érettségi arcképek nem csak a ballagó diákok számára készültek. Mielőtt emlékként kikerültek az iskolai folyosók falára, igazi megmérettetésük, az utcai kirakatokban történt. Bár e szokás ma is él, most már elsősorban a kibertér tölti be ezt a szerepet – legtöbbször maga az iskola teszi fel honlapjára. An overview study on the history of graduation photo-blogs in Hungary

A digitális fotófeldolgozás néhány alapszabálya

[kézikönyv]

Részlet a Fényképgyűjtemények állományvédelme című kiadványból. Some basic rules of digital photo processing. Excerpt from the publication Protecting Photographic Collections

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Peternák Miklós: Fénykép térkép világkép (első rész)

[tanulmány]

A 19. századi magyarországi műtermi fotográfia új képe különösen az online elérhetővé vált források alapján. A new picture of 19th century Hungarian studio photography, especially based on sources available online

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Farkas Zsuzsa: Hazánk jelesei album, 1886

[tanulmány]

Az 1885-ös országos kiállítás kapcsán Klösz György kezdeményezte arcképalbum története. Our country’s celebrities album: the history of the portrait album initiated by György Klösz in connection with the 1885 Budapest National Exhibition

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Bata Tímea: A Vasárnapi Ujságba szánva
Nagy Miklós hagyatékának fényképei a Néprajzi Múzeumban

[tanulmány]

Nagy Miklós (1840–1907) író, újságíró 1867 és 1905 között volt a Vasárnapi Ujság szerkesztője, mindemellett értékes könyv, irat- és fénykép-gyűjteményt hagyott hátra. Jelen tanulmány a hatalmas hagyatékból a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményébe kerültek bemutatására törekszik. Miklós Nagy (1840-1907), writer and journalist, was the editor of the Vasárnapi Ujság (Sunday Newspaper) between 1867 and 1905, and left behind a valuable collection of books, documents and photographs. The present study is an attempt to present the photographs from his vast legacy that have been added to the collection of the Museum of Ethnography.

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Albertini Béla: Pécsi József Münchenben

[tanulmány]

A hazai szakmai közvéleményben egyetértés uralkodik abban, hogy Pécsi József (1889–1956) a 20. század egyik  legjelentősebb magyar fotográfusa, európai kitekintésben pedig a legsikeresebb itthon maradt alkotó. A hazai szakirodalomban több tévedés, mítosz él Pécsi müncheni tanulmányait, annak eredményeit illetően. Indokolt ezért a müncheni képzést megvizsgálni, mert az életmű ennek nyomán mélyebben elemezhetővé, érthetővé válik. On the Munich studies of one of the most important Hungarian photographers of the 20th century, József Pécsi (1889-1956)

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Peternák Anna: Egy szobrászműhely hétköznapjai
Strobl Alajosné sztereofelvételein

[tanulmány]

Strobl Alajos felesége, az amatőr fotográfus Kratochwill Alojzia 1903 és 1927 között nagy mennyiségű sztereofényképet készített Strobl Alajos műveiről, a család hétköznapjairól, utazásairól, a szobrászműhelyben zajló műtermi munkáról. A gyűjtemény több szempontból is különleges; egyrészt amatőr fotók alkotják, amelyek nem kereskedelmi céllal készültek, hanem hangsúlyosan magánjellegűek. Másrészt a fényképeken keresztül a magyar művészettörténet szempontjából is jelentős életmű részletei tárulnak fel előttünk. The amateur photographer Alojzia Kratochwill – the wife of the prominent Hungarian sculptor Alajos Strobl (1856-1926) – took a large number of stereophotographs of Alajos Strobl’s works, the family’s everyday life, their travels and the studio work in the sculptor’s workshop between 1903 and 1927.

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Baji Etelka: Hungarika-kutatás a Történeti Fényképtárban

[tanulmány]

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában a 2000-es évek elején fogalmazódott meg bennünk először, hogy szeretnénk tudni arról valamit, milyen magyar vonatkozású fényképeket – „fotóhungarika” anyagot – őriznek szerte a nagyvilágban, más országok nagy archívumaiban. Munkánk, a fotóhungarika-kutatás azért jelent segítséget a hazai kutatók számára, mert nem minden külföldi gyűjtemény anyaga kutatható még interneten, így a mi feldolgozásunk által itthon is elérhetővé válnak olyan fényképek adatai, amelyekért egyébként az őrzés helyére kellene utazni. An overview of the research on photo-Hungarianism in the Historical Photographic Collection of the Hungarian National Museum in foreign collections since the early 2000s

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Fisli Éva: Szépséges, furcsa tárgy
Újabb magyar ősfénykép a nagyvilágból

[tanulmány]

Egy Magyarországon készült szabadtéri, ismeretlen alkotójú dagerrotípia a Francia Fotográfiai Társaság gyűjteményéből. An outdoor daguerreotype from Hungary by an unknown artist from the collection of the Collection Société française de photographie (French Photographic Society)

A Mafot „Fotótörténet 1.” évkönyvéből
Szegedy-Maszák Zsuzsanna: Photography and Other Media in the Nineteenth Century

[tanulmány]

A kötet valamennyi tanulmánya a fényképészetet tárgyalja, tágabb kontextusban: a már elfogadott és bejáratott irodalmi, sokszorosított grafika és festészet vonatkozási pontjain kívül a 19. századi fényképészetet más médiumok, például a vasút-, a posta- és a telegráfhálózat stb. kapcsolatrendszerében vizsgálják a szerzők. Ugyanakkor a „más” médiumok kitételt a szerkesztők provokációnak szánták, kifejezvén ezzel, hogy nemcsak a fényképészetet, de az összehasonlítás tárgyául szolgáló más médiumokat sem előnyös lehatárolható, autonóm módon kezelni. Book review

Fényképvédelem

[kézikönyv]

A Magyarországon rendelkezésre álló szűkös források miatt távoli terv, hogy minden gyűjteményt magasan képzett szakemberek felügyeljenek. Ezért fontos, hogy bárki, aki fotóműtárgyakkal foglalkozik, tisztában legyen azok technikájával és a rájuk  vonatkozó, alapvető műtárgyvédelmi teendőkkel. – Letölthető állományvédelmi kézikönyv. Given the scarce resources available in Hungary, it is a distant dream to have all collections supervised by highly qualified professionals. Therefore, it is important that anyone who deals with photographic artefacts should be familiar with their technique and the basic conservation procedures that apply to them. – Downloadable conservation manual

Fotótörténeti bibliográfia 1.
Vidéki közgyűjtemények

[adatbázis]

Letölthető a vidéki közgyűjtemények fotótörténeti publikációinak adattára. Download the database of publications on the history of photography from public collections in rural Hungary

Fotótörténeti bibliográfia 2.
Budapesti közgyűjtemények

[adatbázis]

Letölthető a budapesti közgyűjtemények fotótörténeti publikációinak adattára. Download the database of publications on the history of photography in public collections in Budapest

Fotótörténeti bibliográfia 3.
Erdélyi közgyűjtemények

[adatbázis]

Letölthető az erdélyi közgyűjtemények fotótörténeti publikációinak adattára. Download the database of Hungarian-related photographic publications from public collections in Transylvania

Fényképészek és műtermek adattára

[adatbázis]

Elérhető online Szakács Margit Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon című könyvének adattára. Directory of Hungarian photographers and studios