Bognár Katalin

fotótörténész, muzeológus

1977-ben született Zalaegerszegen, 2011-ben PhD. fokozatot szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2001 óta dolgozik a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában. Főbb kutatási területei: sztereofényképezés és műtermi fényképezés Magyarországon 1945 előtt; sajtófotó használat Magyarországon 1945 és 1956 között; az 1956-os forradalom fényképei. 2016 óta gondozza Szakács Margit Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon (1840-1945) című könyvének online elérhető adattárát: https://mnm.hu/hu/muzeum/fenykepeszek-es-mutermek-adatbazisa.

2013 óta tagja a Magyar Fotótörténeti Társaságnak.

Fontosabb publikációi:

Bognár Katalin–Felvinczi Sándor: Térbe zárt pillanat. Epizódok a sztereofényképezés történetéből. Budapest, Helikon Kiadó, 2006.

Bognár Katalin – Felvinczi Sándor: Nézőpontok. Térhatású fényképek a Nagy Háborúból. Budapest, Anaglif Fotó Bt. 2014.

Bognár Katalin: Köztársaság tér, 1957. Az 1956-os forradalom nyomai a Népszabadság fénykép-archívumában. In: Történeti Muzeológiai Szemle 15. Magyar Múzeumi Történész Társulat 2017. 73-86.

Bognár Katalin: Fényképhasználat az 1950-es évek első felében Magyarországon: sajtóillusztrációk és születésnapi fényképalbumok. In: Fényképtárgy/Material Photograph. Budapest, 2020. 133-157. (https://mnm.hu/sites/default/files/pdf_with_pager/fenykeptargy_0.pdf)

Bognár Katalin: John Sadovy 1956 – fotóriporter a forradalomban. In: Kiss Réka – L. Simon László (szerk.): Szabadságharcosok között. John Sadovy fényképei az 1956-os magyar forradalom napjaiból. Budapest, 2023. 47-79.

Bognár Katalin: A menyasszony és a fényképész. Esküvői pózok műtermi fényképeken, 1860-1945. In: Kiss, Erika; Orgona, Angelika; Simonovics, Ildikó (szerk.) Magyar Menyasszony. Tanulmányok. Magyar Nemzeti Múzeum, 2023, 569-607.