Osztrák-magyar katonatisztek egy árvíz által elöntött faluban az első világháború keleti frontján, 1915. május, Jelfy Gyula felvétele, 9×18 cm-es sztereo papír fényképből digitálisan szerkesztett animált-gif változat. Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye
Osztrák-magyar katonatisztek egy árvíz által elöntött faluban az első világháború keleti frontján, 1915. május, Jelfy Gyula felvétele, 9×18 cm-es sztereo papír fényképből digitálisan szerkesztett animált-gif változat. Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Apertúra
29. – 2014. augusztus

Az első világháború és a harmadik dimenzió

Az első világháború és a harmadik dimenzió

Sztereo-fényképekről írok (ismét), méghozzá az első világháborúban készült térhatású felvételekről. A sztereo fényképezés a fotográfia kezdeteitől jelen volt a képkészítési technikák között, s 1914-ig két népszerűségi csúcson is túljutott. A 19-20. század fordulóján számos cég – például az amerikai Underwood & Underwood, a Keystone View Company, vagy a német Neue Photographische Gesellschaft – gyártotta soha nem látott mennyiségben és értékesítette világszerte a legkülönbözőbb témájú sztereo-fényképeket, mert a térélményt nyújtó képek, amelyek a magasság és a szélesség paraméterei mellett a mélység harmadik dimenzióját is kínálták a képnézegetőknek, különleges, ám nem túl drága szórakozásnak számítottak.

A Nagy Háború hadszíntereiről, eseményeiről beszámoló plasztikus képek is még nagy érdeklődésre tarthattak számot. Erre alapozva a német, brit és amerikai cégek világháborús sztereofénykép-sorozatokat állítottak össze és árusítottak a képi információkra éhes nagyközönségnek.

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában 105 darab olyan sztereo-papírképet őrzünk, amelyek az első világháború éveiben készültek, s amelyeket a berlini alapítású Neue Photographische Gesellschaft adott ki.I A képeken látható a cég emblémája (NPG), de a magyar nyelvű képaláírásokkal ellátott sorozatnak egyetlen fotóján sincs feltüntetve a fotográfus neve. A felvételek részben német forrásból, részben pedig az Osztrák-Magyar Monarchia háborús propagandáját irányító és ellenőrző, a hadsereg Sajtóalbizottságához tartozó Sajtófőhadiszállástól, illetve annak fényképészeitől származnak. Mivel egy korábbi kutatás kapcsán véletlenül ráakadtam a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött sztereo-sorozat egyik képére (természetesen csak a sztereo-képpár egyikére) a Vasárnapi Ujságban, ahol ráadásul szerepelt a kép készítőjének neve is, izgalmas és új eredményeket ígérő feladatnak tűnt a korabeli képes újságokat átnézni. S mivel az osztrák nemzeti könyvtár csodálatra és irigylésre méltóan rengeteg osztrák újságot tett interneten ingyenesen elérhetővé, kutathatóvá, a sztereo-képek pontosabb meghatározásához, a készítők azonosításához a keresést a Monarchia nyugati felére is kiterjeszthettem.

A Nemzeti Múzeumban őrzött NPG-sorozat 22-es számú sztereo-papírképén látható jelenet három újságban is megjelent 1915-ben.

>Osztrák-magyar katonatisztek egy árvíz által elöntött faluban az első világháború keleti frontján, 1915. május, Jelfy Gyula felvétele, 9×18 cm-es sztereo papír fénykép, Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye
Osztrák-magyar katonatisztek egy árvíz által elöntött faluban az első világháború keleti frontján, 1915. május, Jelfy Gyula felvétele, 9×18 cm-es sztereo papír fénykép, Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

 

Osztrák-magyar katonatisztek egy árvíz által elöntött faluban az első világháború keleti frontján, 1915. május, Jelfy Gyula felvétele, 9×18 cm-es sztereo papír fényképből digitálisan szerkesztett animált-gif változat. Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye
Osztrák-magyar katonatisztek egy árvíz által elöntött faluban az első világháború keleti frontján, 1915. május,
Jelfy Gyula felvétele, 9×18 cm-es sztereo papír fényképből digitálisan szerkesztett animált-gif változat.
Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

A Vasárnapi Ujság az 1915. május 9-i számában a 301. oldalon közölte a képet, ezzel a kísérő szöveggel: „Egy hóolvadástól elöntött bukovinai község utczája.”II A lap megnevezi a kép készítőjét is: „Jelfy Gyula, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvételei.” Jelfy Gyula (1863–1945), aki egyike volt a magyarországi riportfotográfia megteremtőinek, 1914-ben fényképész-haditudósítónak jelentkezett, s a különböző hadszíntereken készült felvételei sorra jelentek meg a Vasárnapi Ujság oldalain.

A szóban forgó kép 1915. május 23-án újra megjelent az osztrák Wiener Bilder című lapban a 7. oldalon, ahol gót betűs magyarázat kísérte: „Harcok Kelet-Galíciában: Törzstisztek haladnak át egy elöntött falun Ottynia mellett.”III A kép származási helyére a „Welt-Preß-Photo-Comp.” megjelölés utal. A név egy 1912-ben Bécsben alapított fotóügynökséget takar, amely a képet vagy közvetlenül a hadsereg propaganda szervezetétől, a Sajtóhadiszállástól szerezte be, vagy annak engedélyével közvetlenül Jelfytől, vagy éppen a Vasárnapi Ujságtól. Harmadikként a Tolnai Világlapja jelentette meg a felvételt 1915. július elsején. Ebben az újságban már semmi nem utal a készítőre, viszont az itt megjelent képaláírás szolgáltatja a felvétel helyszínéről a legtöbb információt. „A délkeletgaliciai harcokból. A Dnyeszter áradása nagyon megnehezitette Kelet-Galiciában a harcokat. Az árviz nagy területen sok községet elöntött és az áradásnak számos emberáldozata is volt. Képünkön vezérkari tisztjeink haladnak keresztül egy vizben álló falun Ottynia mellett.”IV

A sztereo-sorozat adja tehát a legkevesebb adatot a felvétel helyéről és idejéről, ám a képet megjelentető újságok közül a Wiener Bilder és a Tolnai Világlapja megadták a majdnem teljesen konkrét helyszínt, a ma Nyugat-Ukrajnában fekvő Ottynia város melletti valamelyik falut. A legkorábbi megjelenés dátumából pontosíthatjuk az NPG sorozat által megadott keletkezési időpontot (1914-16.) 1915 tavaszára, egy május kilencedike előtti időpontra. A felvétel valamikor a galíciai ellentámadás elnevezésű hadművelet-sorozatot követő hadműveleti szünetben, esetleg az azt követő galíciai tavaszi hadjárat legelején készülhetett. A hadműveletek célja az volt, hogy az osztrák-magyar és a német haderő kiszorítsa az orosz hadsereget a Monarchia területéről.

Jelfy Gyula felvételei ismertté válhattak nemcsak Ausztriában, hanem a Neue Photographische Gesellschaft sztereo-sorozatai révén Németországban is. Az már csak hab a tortán, hogy mivel az amerikai Keystone cég vásárolt első világháborús sztereo-fényképeket a NPG-től, a Jelfy által készített fotográfiák bejárhatták az egész világot. Aki kíváncsi arra, hogy melyek ezek a képek, annak ajánlom figyelmébe a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával a Magyar Nemzeti Múzeum és Felvinczi Sándor közös rendezésében 2014 végén megnyíló első világháborús sztereofotó kiállítást.


I. A fénykép-együttest ismerteti Stemlerné Balog Ilona: Megkésett képmutogatás. Pantoskop sztereónéző első világháborús képekkel. In:Magdi könyve. Magyar Fotográfiai Múzeum 2005. 146-150. (http://www.fotoklikk.hu/sites/default/files/faces_files/kincses-karoly-magdi-konyve.pdf, hozzáférés ideje: 2014. július 7.)

II. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03207/pdf/ VU_EPA00030_1915_19.pdf
(hozzáférés ideje: 2014. április 30.)

III. „Die Kämpfe in Ostgalizien: Stabsoffiziere passieren ein überschwemmtes Dorf bei Ottynia.” http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrb&datum=19150523&seite=7&zoom=33 (hozzáférés ideje: 2014. április 30.)

IV. Tolnai Világlapja, 1915. július 1. 9. oldal