Bán András

nyugalmazott műkritikus

Budapesten született 1951-ben. A fotóművészettel, fotótörténettel kapcsolatos első írásai 1973-tól jelentek meg a Fotóművészetben (Rozgonyi Iván révén), illetve más művészeti és tudományos periodikákban. Művészetkritikusi, kiállításszervezői, oktatói tevékenységében kitüntetett helye van a fotográfiának. 1982-ben családi fotó kutatását indított, 1993-tól oktatta a vizuális antropológiai elméletét és módszerét elsősorban a Miskolci Egyetemen. Több alkalommal tagja, ill. elnöke volt az NKA Fotóművészeti Kollégiumának. 2005-ben védte meg PhD értekezését; témája: művészeti tudásközvetítés Hevesy Iván életművében. 2007-ben kezdeményezte a Magyar Fotótörténeti Társaság létrehozását.

Díjai

Németh Lajos-díj, 2006

A Miskolci Egyetem érdemes oktatója, 2011

Fontosabb – fotográfiával kapcsolatos – könyvei

Fotó Homonnai. Egy makói fényképészcsalád hagyatéka. Társszerzők: Szabó Magdolna és Szűcs Tibor. Kecskemét: Magyar Fotográfiai Múzeum, 1998 /A magyar fotográfia történetéből 11. /

A vizuális antropológia felé, Budapest: Typotex, 2008

Haris László, Budapest: MMA Kiadó, 2020

Horváth Péter, Budapest: MMA Kiadó, 2021

Ezüstkor. Tizenöt beszélgetés a fotográfiáról, Budapest: MMA MMKI (megjelenés alatt)