Abrahamovits Ferenc fényképész pozsonyi műtermének reklámja Zichy Károly gróf portréjának hátoldaláról, Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye
Abrahamovits Ferenc fényképész pozsonyi műtermének reklámja Zichy Károly gróf portréjának hátoldaláról, Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Apertúra
53. – 2017. november–december

Abrahamovits dagerrotípiái

2017 szeptemberében az Albertina neten is elérhető adatbázisában böngészve egy olyan fényképi együttesre leltem, ami megrengette bennem mindazt, amit a korai magyar fényképezésről eddig tudni véltem. Ugyanis rátaláltam Abrahamovits Ferenc pozsonyi fényképész huszonegy dagerrotípiájárai. Mivel hazánkban nagyon kevés az olyan dagerrotípia, amelynek ismerjük a szerzőjét, nagyszerű, hogy most egyszerre huszonegy darabról szóló információkkal lettünk gazdagabbak!

Abrahamovits Ferencről eddig annyi ismerettel rendelkeztem, hogy Pozsonyban a Hosszú utca 77. számú ház 3. emeletén található műtermét ajánlotta a nagyérdemű közönség figyelmébe 1860 körül, talán még az 1860-as években is. Ezeket az információkat nálunk levő fényképeiről olvashattam le. A Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára őrzi ezekből az évekből két szép, színezett, keretbe foglalt sóspapír fényképét Láng Adolf Ferenc botanikusról és feleségéről, valamint Zichy Károly gróf egy vizitkártya portréját, melynek hátoldalán a fényképész reklámcímkéje látható.ii

Abrahamovits az Albertinában fellelhető dagerrotípiáit az 1850 körüli időkben készíthette. A huszonegy felvételből tizennégy női portré, egy pároskép, hat pedig férfi portré. A képek mai állapota nem egyforma, találunk köztük gyönyörűeket és rossz állapotban levőket is, de ezek sem teljesen reménytelenek, mert rajtuk is látszik még a kép. A leltári számokból kiderül, hogy az Albertina 2000-ben vette a képeket nyilvántartásba. Mind a huszonegy felvétel akkor került oda a Höhere Graphische Bundes- Lehr- und Versuchanstalt-tól (vagyis a Szövetségi Grafikai Felsőoktatási és Kutatóintézettől) mint tartós letét (Dauerleihgabe). Az 1888-ban J. M. Eder által alapított, és még ma is működő intézmény anyaga gazdag lelőhelye a fotótechnika történetének, hiszen Eder és munkatársai azon kívül, hogy maguk is kipróbálták a legkülönbözőbb fényképészeti eljárásokat, hozzáértően gyűjtötték a nekik kortárs, ma már történetinek tekinthető fotográfiákat. A dagerrotípiák történetére rákérdezve az Albertinában, azt a választ kaptam, ők csupán annyit tudnak, hogy a Höheréből (HGBLuVA) kerültek hozzájuk, korábbi történetük előttük is ismeretlen. Így magam fogtam hozzá, hogy kiderítsek valamit a képek korábbi életéről. Több dagerrotípia hátoldalán még látszik a 19. századi, nyilván a Höherében kézzel írt számozás és megjegyzés. A számozás például így néz ki: „Einl. 170/1”, azaz a kép bekerült a megadott szám alatt. Majd következik a megjegyzés: „gek” v. „gekauft”- vagy „gel” v. „ges” „von Herrnfeld”. Ezeket a rövidítéseket feloldhatjuk úgy, Herrnfeld úr(?) eladta, átengedte, ajándékozta a Höherének. Van olyan kép is, amelynek hátoldalán ez áll: ”Dagerrotypie von Herrnfeld” (9925) vagy „Dagerrotypie gelauft v. Hernnfeld” (9777). Összesen hat dagerrotípián fordul elő a Herrnfeld név. Egy dagerrotípián a „Helwich” névvel találkoztam mint ajándékozó nevével (9798). Sajnos a képek történetét egyelőre nem tudtam tovább felfejteni, de még nem adom fel a reményt, hogy sikerül többet megtudnom róluk.

A képek többségén az ábrázolt személy jobb karjával asztalra vagy széke karfájára támaszkodik. Hazai viszonylatban újszerű, hogy a képek többségén festett hátteret találunk. Ezen tengerbe hanyatló naplementét látunk, vagy a tenger felől felkelő napot, a sugaraiban érkező vagy távolodó hajóval. A hátteret drapéria szegélyezi.

A sorozat egyik legszebb darabja a FotoGLV2000/9889 leltári számú, ennek hátoldalán jól olvasható, hogy gekauft v. Herrnfeld, azaz Herrnfeldtől vásárolták.

Ennél is fontosabb, hogy a kép hátoldalán egy felragasztott címkén ez áll: „Abrahamovits Feren”. Fontos ez a kép, mert ezen szerepel egyedül Abrahamovits Ferenc neve és a tengeres háttér is együtt. A képek többségéről a visszatérő háttér-motívum, a tenger és a Nap megjelenítése alapján állíthatjuk azt, hogy egy szerző munkái, ennél a dagerrotípiánál pedig kiderül az, hogy ez a szerző Abrahamovits Ferenc. A 9901-es leltári számú kép alapján mondhatjuk azt, hogy a felvételek Pozsonyban készültek, mert ennek virágmintás hátoldalán ezt a kézírást olvashatjuk: „Photographie aus Pressburg”, ezen a képen is látjuk a tengermotívumot. Összesítve tehát e két felirat – a felragasztott címkén álló név és az itt olvasható kézírás – a forrás arra, hogy a képek készítője Abrahamovits Ferenc volt Pozsonyban. Azokat a dagerrotípiákat, amelyeken hiányzik a festett háttér, azon az alapon tekinthetjük Abrahamovits munkájának, mert hasonló díszítésű keretben vannak elhelyezve, mint egy másik, tenger-motívummal díszített kép.

A 21. dagerrotípia készítőjét az Albertinában csak kérdőjellel nevezik Abrahamovits Ferencnek. A kép háttere alapján én ezt a dagerrotípiát is neki tulajdonítom.

A korai magyar fotótörténettel foglalkozók számára hallatlanul izgalmas hír ez: egy eddig szinte ismeretlen mestertől előkerült huszonegy dagerrotípia. Milyen kincsek rejtőzhetnek még, melyek várják, hogy a fotográfia szerelmesei rájuk bukkanjanak?
Jegyzetek

i Leltári számuk: FotoGLV2000/9777, 9791, 9798, 9809, 9817, 9827, 9837-38, 9843, 9884, 9886-89, 9899, 9901, 9903-4, 9909, 9925, 9948

ii Láng A. F. (1795-1863) lelt. sz. 1801/1952. fk., L. A. Fné lelt. sz. 1802/1952. fk. Zichy Károly gróf (1785-1876), Batthyány Lajosné Zichy Antónia apja, lelt. sz. 47/1953. fk. és 153/1953. fk.