Vörös Éva

történész-muzeológus

1992 óta dolgozik a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a kezdetben szerkesztő-bibliográfusként, 1994-2002 között az Agrártörténeti Főosztályon főosztályvezető-helyettesként is.

Szakdolgozatát az 1946-ban lezajlott kunmadarasi pogrom eseményéről és annak bírósági tárgyalásáról írta.

2004-től gyűjteménytári felelőse az intézmény Eredeti Fényképek Gyűjteményének. Ezzel kapcsolatos kutatási területe is, amely a magyar agrártörténet képi forrásaival foglalkozik az 1880-as évektől napjainkig. Vizsgálódásai gyakran érintik a Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményezési, kiállítási és intézménytörténeti aspektusait, mivel a korábbi feldolgozások nem helyezték agrártörténeti, köztörténeti és fotótörténeti kontextusába a gyűjteményben őrzött fényképanyagot.

Muzeológusként több kiállításban szerepelt kurátorként és közreműködőként, szerkesztője köteteknek és szerzője, tanulmányoknak, írásoknak. Rendszeresen tartott előadásokat és szakmai gyakorlatokat az agrártörténeti muzeológiáról egyetemi hallgatóknak, egyéb szakmai továbbképzésben résztvevőknek.

Szerkesztés:

… és hol a vidék zsidósága? … – Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nemzsidók együttéléséről. 1994 (eds.: Deáky Zita – Csoma Zsigmond – Vörös Éva)

BHRRI – Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis kötetei: 1989-1997 (eds.: Földy Istvánné-Virány Judit, N.Kiss István, Hajdú Péter)

Publikáció:

Újabb adatok egy pogrom történetéhez. Kunmadaras. In: Múlt és Jövő, 1994.4: 69–80.

Az Archív Fotók Gyűjteménye. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2005–2007: 151–177.

Erdélyi Mór fotográfiái az Eredeti Fényképek Gyűjteményében – A Magyar Mezőgazdasági Múzeum tárgykatalógusai 3. 2012.

Egy sivatagi lóvásárló expedíció fényképei. In.: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2011-2012: 165-183. p.

Egy gyűjtemény két fotográfus négy helyszín – Állami ménesbirtokról készült fotográfiák a 19. század utolsó évtizedéből. In.: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2015-2016: 169-186.

Dr. Knézy Judit -Vörös Éva: Csongrád város 20. századi képi- és írott forrásai a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár gyűjteményeiben. In: Sodrásban – Tanulmányok Dr. Szűcs Judit köszöntésére. 2017: 40-53. p.

120 év időben és térben – A Vajdahunyadvár és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum története több dimenzióból. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. 2017: 60-84.

Lesben – vadászati témájú fényképek a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Eredeti Fényképek Gyűjteményében. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2018-2019. 19-45.

„Élet-képek” – A fényképek szerepe a 19−20. századi uradalomtörténeti kutatásokban. In: Gazdálkodás az uradalmakban Unicus, 2019: 338-355.

Állatfénykép specialista – Waltner Berta élete és pályája. In.: Fotográfusnők, MAFOT, 2020: 128-143.

Kiállítások:

A 100 éves Magyar Mezőgazdasági Múzeum – 1996

Nagyatádi Szabó István emlékkiállítás – 1999

Kossuth és az agrárium – 2002

Állandó agrártörténeti kiállítás, 20. század – 2007

„Időképek” – Fotókiállítás a Vajdahunyadvárról – 2016