Török Róbert

2007 óta dolgozik az MKVM-ben történészként és muzeológusként, 2012-től igazgatóhelyettes, 2020 óta igazgatóként. Gyakornokként 2006-2007-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában dolgozott. Egyetemi szakdolgozatát fotótörténetből írta az 1867-es kormány tagjairól készült fényképportrék, metszetek és festmények összehasonlító vizsgálata volt témája. Fő kutatási területe: újkori kereskedelem- és ipartörténet, cég, vállalkozástörténet, fotótörténet, genealógia, történelem segédtudományai. Muzeológusként számos történeti és az állandó kiállítás kurátora, kötetek, cikkek, évkönyvek és tanulmánykötetek szerzője, konferenciák szervezője. Oktatóként számos helyen működik. 2019 óta a Dreher Söripari Emléktár muzeológusa, az állandó és időszaki kiállítások rendezője. A MAFOT mellett számos más civil zömmel közgyűjteményekhez kapcsolódó szakmai szervezet, egyesület aktív képviselője. (Pulszky Társaság alelnöke, MHGT titkára, MAMUTT felügyelőbizottság elnöke) 2021 óta a MAFOT főtitkára, az elnökség tagja.

Díjak

Pulszky Károly-díj, 2015