Sor Zita

fotórestaurátor
PreservArt Kft., Budapest

2001-ben szerzett kulturális antropológusi, valamint muzeológusi diplomát a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszékén. 2003-ban fotórestaurátori gyakorlaton vett részt a George Eastman House International House of Photography and Film (Rochester, NY)  szervezésében. 2008-2015 között a Getty Conservation Institute által kelet- és közép-európai papírrestaurátoroknak tartott fotórestaurátori továbbképzés hallgatója volt. 2011-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen papír- és bőrrestaurátorként diplomázott.

2002-től a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteménykezelője, majd később fotórestaurátora. 2021-től a Néprajzi Múzeum részmunkaidős restaurátora, valamint a PreservArt Kft. vezető papír- és fotórestaurátora.

 

Publikációk

– Flesch Bálint – Ormos József – Sor Zita: Mayrhofer József által használt fényképészeti módszerek. In: Perger Gyula: Mayrhofer József – Győr első fényképésze. Győri Egyházmegyei Levéltár, 2017.

 

– Sor Zita: „Ami tapad az ragad” – nyomásérzékeny ragasztószalagok vizsgálata és eltávolításuk a restaurátori gyakorlatban. Isis. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 13 sz./2013. 73-84.o.

 

– Sor Zita – Tóth Balázs Zoltán: Minden egyes fénykép pótolhatatlan időkapszula. Interjú Dusan Stulikkal, a Getty Conservation Institute fotóanyagokkal foglalkozó tudományos kutatójával. In: Fotóművészet 2009/2 LII. évf. 2. szám

 

– Sor Zita – Ormos József – Cs. Plank Ibolya: Fényképgyűjtemények állományvédelme.

Múzeumi Állományvédelmi Program. Budapest, 2008. Múzeumi állományvédelmi füzetek, 6.