Magyar Fotótörténeti Társaság

A Magyar Fotótörténeti Társaság létrejöttét 2007 nyarán mindenekelőtt az indokolta, hogy az elmúlt évek során egyre több közgyűjteményben foglalkoznak fotótörténeti kutatással, ugyanakkor nincs olyan intézmény, amely lehetővé tenné a fotómuzeológiával, fotótörténettel és fotókultúrával foglalkozó szakemberek számára a kapcsolattartást, a közös szakmai álláspont kimunkálását.

A Társaság legfőbb céljának tekinti, hogy a védendő kulturális javak sorában a fotográfiák számára is biztosítsa a történeti fontosságuknak megfelelő helyet. Ennek érdekében szorgalmazza a fotóműtárgyak és fotódokumentumok megbecsülését, védelmét, társadalomtörténeti kutatását és nyilvánosságra hozását. Kezdeményező szerepet vállal a hasonló célkitűzésű nemzetközi szervezetekkel, közgyűjteményi intézményekkel és szakmai projektekkel való együttműködésben.

Tevékenysége során a Társaság aktívan részt vesz a gyűjteményekben őrzött fotográfiai dokumentumok védelmével, archiválásának módszertanával, nyilvántartásával és tudományos feldolgozásával összefüggő feladatok megoldásában. Fontosnak tartja a gyűjtemény-, és műtárgyvédelmi kérdésekkel kapcsolatos információk összegyűjtését és közvetítését, és iránymutató szakmai állásfoglalások kialakítására törekszik a fotográfiai dokumentumok forgalmával és piaci felhasználásával (kereskedelem, közlés, szerzői jogdíj, etikai szabályok) kapcsolatos kérdésekben.

Mint szakmai szervezet a fotómuzeológusi képzés és továbbképzés szakmai feltételeinek kidolgozásában is részt kíván venni, és e cél érdekében tervezi az egyetemi tanszékekkel történő együttműködést. A Társaság megalakulását mindennél jobban indokolta a fotográfia korszakváltása az ezüstalapú hagyományos technikáról a digitálisra. Önmagában már ez a tény, számos technikai és elméleti kérdést vet föl a közgyűjteményekben, ahol a versenyfutásra emlékeztető alkalmazkodás közepette – virtuális adatbázisok építése, működtetése, közzététele – a legtöbb helyen még a régi fotográfiák retrospektív feldolgozása sem fejeződött be. Ilyen helyzetben nagy jelentősége van a hasonló problémákkal küzdő fotóarchívumok összefogásának és kapcsolattartásának. A Magyar Fotótörténeti Társaság fórumot tud teremteni bármely szakmai kérdésnek.

A Mafot tagja lehet, aki az egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A tagfelvételi kérelemhez szükséges a belépési nyilatkozat, valamint a Mafot egy rendes tagjának írásbeli ajánlása.


A Mafot hatályos alapszabálya ▶

A Mafot egyszerűsített éves beszámolója: 2018 ▶
A Mafot egyszerűsített éves beszámolója: 2019 ▶
A Mafot egyszerűsített éves beszámolója: 2020 ▶
A Mafot egyszerűsített éves beszámolója: 2021 ▶
A Mafot egyszerűsített éves beszámolója: 2022 ▶


Magyar Fotótörténeti Társaság

Elnök: E. Csorba Csilla
Alelnök: Bán András
Főtitkár: Török Róbert
Kapcsolat: mafotmail@gmail.com

Levelezési cím:
Magyar Fotótörténeti Társaság (MAFOT),
Budapest, Kossuth Lajos tér 12. H-1055