Alkotmány napi nagygyűlés a Vasas ETO stadionban az MSZMP KB tagjainak részvételével. Győr, 1959. augusztus 20.
Alkotmány napi nagygyűlés a Vasas ETO stadionban az MSZMP KB tagjainak részvételével. Győr, 1959. augusztus 20.

Apertúra
22. – 2014. január

Egy nagygyűlés-panoráma nyomában

Ha fotó kerül egy történész kezébe, elsősorban a következőkre keresi a választ: ki fotózta a képet, mikor, hol, miért, mit ábrázol a felvétel? Ami kevésbé gyakori kérdés: hogyan? E kérdés pedig vonatkozhat a fényképezési szituációra, a technikai kivitelezésre vagy az interpretáció mikéntjére egyaránt.

Az általam vizsgált felvételek Győrben készültek 1959. augusztus 20-án, a Népköztársaság alkotmányának 10. évfordulóján megrendezett nagygyűlésen. A fotókat Wormser Antal, a Népszabadság, majd az Esti Hírlap fotóriportere készítette. A közel 40 ezernyi Wormser-negatívhoz két úton jutott hozzá a Történeti Fényképtár: 1986-ban megkaptuk a Népszabadság archívumának 1957 és 1963 novembere között készült anyagát, 2007-ben pedig a fotóriporter személyesen ajándékozta nekünk a nála lévő 1966 és 1988 között készült negatívokat.

A különös véletlennek köszönhetően e két forrás néha találkozási pontokat is rejt magában – ami nagy örömmel tölti el a kutakodót.

Így történt ez jelen esetben is: miközben az életmű feldolgozásán ügyködtünk Bognár Katalin kolléganőmmel, rábukkantam egy érdekes panoráma felvételre a Népszabadság 1959. augusztus 22-i számában. A kép készítője Wormser Antal. (Ekkor még ritkán jelölték a fotóst!)

Népszabadság1
Népszabadság2

A kép kivágása érdekes volt, s mivel ebben az időben – a fotós elmondása szerint – nem dolgozott panoráma géppel, csak több képkocka összeillesztésével készülhetett a nyomdai változat. A korábban hozzánk került negatívok között dátum alapján ki tudtam keresni azt a két képkockát, amelyekből „összeállt” a felvétel.

A rekonstruált kép a digitális technikának köszönhetően valószínűleg könnyebben elkészült, mint a fotós hagyományos labortechnikájával, de az eredmény teljesen azonos lett. Ritka öröm így rálelni a készítés folyamatára 55 év távlatából.

Az 1994 óta Kanadában élő fotográfus nyaranta itthon van és segít nekünk a feldolgozott anyag (már 18.000! negatív) azonosításában. Közben persze mesél a régi emlékeiről. Így tudtuk meg tőle, hogy kimondottan szeretett laborálni, sőt kollégáinak is sokat segített. Escher Károly gyakran és szívesen hívatta-nagyíttatta vele a legfontosabb felvételeit. Mivel a fotósok nagy öregje igen igényes volt, ragaszkodott hozzá, hogy a negatívot higanygőz fölött is kezelje a laboráns, ennek minden egészségre ártalmas következményével együtt.

Néhány szó a fotósról.


Wormser Antal, az Esti Hírlap fotósa ásatási riporton. 1969. szeptember
Wormser Antal, az Esti Hírlap fotósa ásatási riporton. 1969. szeptember

Wormser Antal 1931-ben született Budapesten. A Rákóczi úton nőtt föl, ott volt az édesapjának textil kereskedése. A háború alatt tragikus módon vesztette el a szüleit: apja eltünt a munkaszolgálat alatt, édesanyját a Dunába ölték. Egyedül maradt, félbehagyta a Madách gimnáziumi tanulmányait, kifutóként dolgozott, majd Halmy Béla Kálvin téri fotóműtermében lett segéd. Innen került a Ganz Villamossági Gyárba üzemi fényképésznek, később pedig a sajtóban helyezkedett el; olyan lapoknak dolgozott, mint a Világosság, Esti Budapest, Függetlenség.

1957 és 1965 között a Népszabadság, később 1992-ig – nyugdíjazásáig – az Esti Hírlap fotóriportere, rovatvezetője volt.

Mit tudhatunk a megörökített eseményről?


Alkotmány napi nagygyűlés a Vasas ETO stadionban az MSZMP KB tagjainak részvételével. Győr, 1959. augusztus 20.
a nagygyűlés hallgatósága

A bemutatott „panorámakép” a győri Vasas ETO sporttelepén a Hazafias Népfront által szervezett központi ünnepségen készült. A korabeli beszámoló szerint „csaknem százezren sereglettek össze”, 37 különvonat, közel 100 autóbusz és teherautó szállította a környékről az ünneplő dolgozókat a stadionba. A városban már reggel 6-kor zenés ébresztő volt, majd elkezdődött a felvonulás zászlókkal, jelszavakkal; 10 órakor pedig „viharos taps köszöntötte” Dobi Istvánt, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét és Kádár Jánost, az MSZMP KB első titkárát. Jelen volt még az ünnepségen Biszku Béla belügyminiszter, Fock Jenő, az MSZMP KB titkára, számos országos és helyi párt és gazdasági vezető, valamint a Csehszlovák Népköztársaság pártküldöttsége.

„Kádár János elvtárs beszédének befejezése után a megye munkásainak és dolgozó parasztjainak képviselői ajándékot adtak át Dobi Istvánnak és Kádár Jánosnak. A többi között a csornai Új Élet Termelőszövetkezet az új termésből sütött kenyérrel, borral, a szerszámgépgyáriak művészi állólámpával ajándékozták meg” a vezetőket – olvasható a Népszabadságban.

Hogy a művészi állólámpa áll-e még, nem tudjuk. Megvannak azonban a képek!

Wormser Antal felvételeiből 2014 februárjában Dunaújvárosban, nyáron pedig Budapesten a RaM-ban rendezünk tárlatot, amit egy önálló kis katalógus kísér.